Ván bài chính trị (Phần 1)

House of Cards (Season 1)

Với việc Frank ra rìa, Claire Underwood giờ có thể hoàn toàn tự quyết ở vai trò tổng thống nữ đầu tiên, nhưng đối mặt với những mối đe dọa kinh khủng với di sản của bà.


(1 lượt, đánh giá: 8.0 trên 10)
8.0

56phút/tập 2013 304 lượt xem

Ván bài chính trị (Phần 1) - House of Cards (Season 1)
Bình luận